Son Yazılar

PHP GET ve POST

P

Bu eğiticide, HTTP GET ve POST yöntemlerini kullanarak sunucuya nasıl bilgi gönderileceğini ve PHP kullanarak bunları nasıl alacağınızı öğreneceksiniz. Sunucuya Bilgi Gönderme Yöntemleriİçindekiler1 Sunucuya Bilgi Gönderme Yöntemleri2 GET Yöntemi3 GET Yöntemi Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları3.0.1 Örnek4 POST Yöntemi5 POST Yöntemi Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları5.0.1...

PHP Matematik İşlemleri

P

Bu derste PHP’de matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Matematik İşlemlerini Gerçekleştirmeİçindekiler1 Matematik İşlemlerini Gerçekleştirme1.0.1 Örnek1.0.2 Örnek2 Sayının Mutlak Değerini Bulma2.0.1 Örnek3 Kesirli Bir Değeri Yukarı veya Aşağıya Yuvarlama3.0.1 Örnek4 Sayının Karekökünü Bul4.0.1 Örnek5 Rastgele Sayı Oluştur5.0.1 Örnek6 Ondalık Sayıları İkili ve...

PHP Functions | PHP İşlevleri

P

Bu derste PHP’de kendi özel fonksiyonlarınızı nasıl yaratacağınızı öğreneceksiniz. PHP Yerleşik İşlevleriİçindekiler1 PHP Yerleşik İşlevleri2 PHP Kullanıcı Tanımlı İşlevler3 İşlev Oluşturma ve Çağırma3.0.1 Örnek4 Parametreli Fonksiyonlar4.0.1 Örnek5 İsteğe Bağlı Parametreler ve Varsayılan Değerlerle İşlevler5.0.1 Örnek6 İşlevden Değerleri Döndürme6.0.1 Örnek6.0.2 Örnek7 Bir...

PHP Sorting Arrays | PHP Sıralama Dizileri

P

Bu eğitici yazıda, bir dizinin öğelerini veya anahtarlarını PHP’de artan veya azalan düzende nasıl sıralayacağınızı öğreneceksiniz. Dizileri Sıralamak İçin PHP İşlevleriİçindekiler1 Dizileri Sıralamak İçin PHP İşlevleri2 Dizine Alınan Dizileri Artan Sırada Sıralama2.0.1 Örnek2.0.2 Örnek3 Dizine Alınan Dizileri Azalan Sıralamada Sıralama3.0.1 Örnek3.0.2 Örnek4 Artan Sıradaki İlişkisel...

PHP Dizileri | PHP Arrays

P

Bu eğiticide, birden fazla değeri PHP’de tek bir değişkende nasıl saklayacağınızı öğreneceksiniz. PHP Dizileri Nedir?İçindekiler1 PHP Dizileri Nedir?1.0.1 Örnek2 PHP’de Dizi Türleri3 Dizinlenmiş Diziler3.0.1 Örnek3.0.2 Örnek4 İlişkisel Diziler4.0.1 Örnek4.0.2 Örnek5 Çok Boyutlu Diziler5.0.1 Örnek6 Dizi Yapısını ve Değerlerini Görüntüleme6.0.1 Örnek6.0.2 Örnek Diziler, tek bir...

PHP Switch…Case Statements

P

Bu eğiticide, PHP’de farklı değerlere sahip bir ifadeyi test etmek veya değerlendirmek için switch-case ifadesinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. PHP If…Else Vs Switch…Caseİçindekiler1 PHP If…Else Vs Switch…Case1.0.1 Örnek Switch-case ifadesi, neredeyse aynı şeyi yapan if-elseif-else ifadesine bir alternatiftir. Switch-case ifadesi bir eşleşmeyi bulana kadar bir değişkeni bir...

PHP If…Else

P

PHP Koşullu İfadelerİçindekiler1 PHP Koşullu İfadeler2 ifBildirimi2.0.1 Örnek3 if...elseBildirimi3.0.1 Örnek4 if...elseif...elseBildirimi4.0.1 Örnek5 Üçlü Operatör5.0.1 Örnek5.0.2 Örnek6 Boş Birleştirme Operatörü PHP 76.0.1 Örnek6.0.2 Örnek Çoğu programlama dili gibi PHP de, çalışma sırasındaki mantıksal veya karşılaştırmalı test koşullarının sonuçlarına dayanarak farklı işlemler yapan...

PHP Operatörleri

P

Bu eğitici yazıda, PHP’deki operatörleri kullanarak değişkenler ve değerler üzerindeki işlemleri nasıl yöneteceğinizi veya gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz. PHP’de Operatörler Nedir?İçindekiler1 PHP’de Operatörler Nedir?2 PHP Aritmetik Operatörleri2.0.1 Örnek3 PHP Atama Operatörleri3.0.1 Örnek4 PHP Karşılaştırma Operatörleri4.0.1 Örnek5 PHP Arttırma ve Azaltma...

PHP Strings

P

Bu eğitimde PHP’de dizelerin nasıl saklanacağını ve değiştirileceğini öğreneceksiniz. PHP’de Dize Nedirİçindekiler1 PHP’de Dize Nedir1.0.1 Örnek2 PHP Dizelerini Değiştirme3 Bir Dize Uzunluğunu Hesaplama3.0.1 Örnek4 Bir String’deki Sözcük Sayısını Sayma4.0.1 Örnek5 Dizelerdeki Metni Değiştirme5.0.1 Örnek5.0.2 Örnek6 Dize ters çevirme6.0.1 Örnek7 PHP Dize Başvurusu...

PHP Data Types

P

Bu derste PHP’de mevcut olan veri tipleri hakkında bilgi edineceksiniz. PHP’deki Veri Tipleriİçindekiler1 PHP’deki Veri Tipleri2 PHP Integers2.0.1 Örnek3 PHP Dizeleri3.0.1 Örnek4 PHP Kayan Nokta Numaraları veya Çiftler4.0.1 Örnek5 PHP Booleans5.0.1 Örnek6 PHP Dizileri6.0.1 Örnek7 PHP Nesneleri7.0.1 Örnek8 PHP NULL8.0.1 Örnek9 PHP Kaynakları9.0.1 Örnek Bir PHP değişkenine...

etil alkol - Belgesel izle - etil alkol- film izle İlaç rehberisatılık bahis sitesitürkçe altyazılı pornoşirinevler escort

Kategoriler

Son Yazılar